Judo-Wiki des Chemnitzer WSV
NageWaza

Koshi Waza

Auflistung1 der KoshiWaza:

  • Hane-goshi
  • Harai-goshi (Hüftfeger)
  • Koshi-guruma (Hüftrad)
  • O-goshi (großer Hüftwurf)
  • Sode-tsuri-komi-goshi
  • Tsuri-goshi
  • Tsuri-komi-goshi
  • Uki-goshi (Hüftschwung)
  • Ushiro-goshi
  • Utsuri-goshi
 

1 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_judo_techniques#Koshi-waza_.28.E8.85.B0.E6.8A.80.29:_hip_throwing_techniques